Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Rekomendacje i nagrody

 

Nasze nagrody:

2017 With and For Girls Award

 

  II miejsce w II edycji konkursu

  "Odkryj E-Wolontariat"

 

  Wyróżnienie w plebiscycie

  "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom"

 

Nasze rekomendacje:

Podziękowanie za naszą pracę od Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania Małgorzaty Fuszary

 

 

 

Podziękowanie od:

 

Fundacji Hillel Polska (2018r.)

Organizatorów Przystanku Woodstock (2017r.)

 

Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie (2017r.)

 

Domu Dziecka w Orzeszu (2017r.)

 

 

 

  Podziękowanie od

  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Bednarska w Warszawie (2006r.)

 

  Podziękowanie od

  XXXIV L.O. im Cervantesa w Warszawie (2007 r.)

 

   Podziekowanie od

   LXXV L.O. im. Jana III Sobieskiego w Warszawie (2008r.)

 

  Podziekowanie od

  CXII L.O. im. J.U. Niemcewicza w Warszawie (2008r.)

 

 

    Podziekowanie od

    Wydziału Pedagogiki UW (2008r.)

 

   Podziekowanie od

   Zespołu Szkół nr 1 w Pruszkowie (2009r.)

 

   

 

  Podziekowanie od

  Internatu Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie (2010r.)

 

  Podziękowanie od

  Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (2011r.)

 

 

    Podziekowanie od

    Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie (2011r.)

 

 

    Podziekowanie od

    Zespołu Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornej (2012r.)

 

    Podziękowanie od:   

    7-9 Środowiskowego Hufca Pracy w Warszawie (2012r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Podziękowanie od

   LXVIII im. T. Chałubińskiego w Warszawie (2012r.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Podziękowanie za działania edukacyjne na

  Przystanku Woodstock (2012r.)

 

  

   Podziękowanie za wystąpienie wolontariuszki Pontonu, Leny Marciniak, na konferencji poświęconej cyberprzemocy, UKSW (2013r.)

 

 W książce "Kalendarzyk niemałżeński" autorstwa Doroty Wellman i Pauliny Młynaskiej (Wydawnictwo Znak, 2013) Dorota napisała kilka ciepłych słów o Pontonie

   

   

   

       Podziękowanie za wykład wygłoszony podczas projektu edukacyjnego Tydzień Rodzin na Wydziale Psychologii UW (2013r.)

   

  

 

  Podziękowanie za udział Pontonu w przeglądzie ofert pomocowych Wolski Korowód (2013)

  

  Podziękowanie dla Pontonu od rodziców (2013)

   

   Podziękowanie dla Pontonu od EMSA (2014)

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X