Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Zasady prowadzenia zajęć w szkołach

 

ZAJĘCIA GRUPY EDUKATORÓW SEKSUALNYCH PONTON W SZKOŁACH

 

Osoby zainteresowane zaproszeniem Grupy Ponton do poprowadzenia warsztatów w szkole prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz wypełnienie formularza.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej w placówkach na terenie Warszawy i bliskich okolic od ponad 15 lat.

 

1.    Do kogo skierowane są zajęcia?

 

Zajęcia przeprowadzane są na zasadzie wolontaryjnej dla młodzieży uczącej się w ostatnich klasach szkół podstawowych, w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (szkoły publiczne).

Po uzgodnieniu szczegółów podejmujemy również współpracę z innymi placówkami takimi jak domy dziecka, świetlice, ogniska wychowawcze, ochotnicze hufce pracy.

Mimo licznych zapytań nie prowadzimy zajęć w niższych klasach szkół podstawowych. Nasze lekcje skierowane są do nastolatków i nastolatek. Zdajemy sobie sprawę, że  są sytuacje, kiedy takie zajęcia potrzebne są również młodszym osobom. Niestety Grupa Ponton aktualnie nie ma możliwości, aby objąć swoimi działaniami jeszcze jedną grupę wiekową.

 

2.    Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są zazwyczaj przez dwie osoby, zwykle są to dwie edukatorki (w Pontonie jest znaczna przewaga dziewczyn).

Edukatorkami najczęściej są studentki kierunków humanistycznych takich jak psychologia lub pedagogika, które po dołączeniu do Grupy Ponton uczestniczyły w szkoleniach z zakresu ginekologii, psychologi, umiejętności psychospołecznych, etc.

Najczęściej zajęcia prowadzą osoby młode, które nie ukończyły 25 r.ż. Zależy nam na tzw. „edukacji rówieśniczej”, w której osoby przychodzące do szkół mają dobry kontakt z młodzieżą, ponieważ nie dzieli ich duża różnica wieku.

Często jedną z osób prowadzących jest edukatorka starsza wiekiem i stażem wolontariatu w Pontonie, a drugą osoba o mniejszym doświadczeniu. Taka para prowadzących doskonale się uzupełnia i sprawdza w pracy z młodzieżą. Podczas zajęć może być dodatkowo obecna nowa_y wolontariuszka/wolontariusz grupy, która_y przygotowuje się do prowadzenia lekcji poprzez obserwację. 

 

3.    Organizacja zajęć

Zajęcia dla placówek publicznych na terenie Warszawy i bliskich okolic są bezpłatne, prowadzone przez edukatorów/edukatorki w ramach wolontariatu.

Zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne dla jednej klasy.

Nie dzielimy grup według płci. Spotkania prowadzone są jednocześnie dla dziewcząt i chłopców, gdyż wychodzimy z założenia, że warto, aby młodzież wiedziała jak najwięcej o sobie nawzajem. Bliska jest nam również idea partnerstwa i współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w sferze związanej z seksualnością.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi młodzież w formie krótkich warsztatów. Młodzież na początku ustala z osobami prowadzącymi kontrakt, a podczas spotkania pracuje m.in. w grupach lub metodą burzy mózgów.

Zajęcia Pontonu odbywają się bez udziału osoby reprezentującej szkołę. Nie zapraszamy na lekcję pedagogów_żek czy nauczycieli_ek.

Zajęcia mają charakter alternatywy bądź uzupełnienia dla realizowanego w szkole programu WDŻ. Ich zaletą jest to, że prowadzone są przez osoby z zewnątrz, które na co dzień nie pracują w danej placówce, nie znają uczniów/uczennic, nie wystawiają ocen etc. Na takim spotkaniu nastolatki mają szansę poczuć się swobodnie, otworzyć się, dyskutować, zadawać pytania, w sposób o wiele bardziej spontaniczny i nieskrępowany niż w obecności np. wychowawcy/wychowawczyni.

Przed rozpoczęciem współpracy ze szkołą program zajęć jest szczegółowo omawiany z osobą zamawiającą zajęcia (zwykle zgłasza się do nas pedagog_żka lub wychowawca_czyni, czasem osobiście dyrekcja placówki). Osoba zamawiająca ma obowiązek poinformować dyrekcję i rodziców o programie zajęć. W sytuacji, gdy rodzice danego ucznia/uczennicy nie wyrażają zgody na jego/jej udział w zajęciach ma obowiązek zebrać takie oświadczenia na piśmie.

Po zajęciach młodzież wypełnia anonimowe ankiety ewaluacyjne, które osoby prowadzące zajęcia mogą udostępnić do wglądu zainteresowanym z kadry szkolnej.

Zajęcia są nieodpłatne, ale szkoła, która zaprasza edukatorów/edukatorki proszona jest o zapewnienie na lekcje: flipcharta (lub kartonowych arkuszy dużego formatu) i flamastrów. Jeśli szkoła nie dysponuje flipchartem może być papier pakowy lub np. plakaty do wykorzystania na odwrocie. Szkoła powinna też zapewnić możliwość powielenia materiałów do pracy z młodzieżą w trakcie warsztatu (zwłaszcza kiedy w danej placówce prowadzone są zajęcia dla kilku klas).

 

4.    Program zajęć

W trakcie 90 minut zajęć poruszane zostają następujące zagadnienia: „pierwszy raz” czyli bezpieczna inicjacja seksualna z naciskiem na asertywność  i umiejętność wyznaczania własnych granic, prawa seksualne człowieka (w kontekście ochrony przed presją rówieśniczą na uprawianie seksu, elementy edukacji antydyskryminacyjnej), profilaktyka HIV/AIDS  oraz antykoncepcja .

W trakcie zajęć omawiane są wszystkie znane metody antykoncepcji zarówno hormonalne, mechaniczne, chirurgiczne, chemiczne jak i naturalne metody planowania rodziny.

 

5.    Czy Ponton może przeprowadzić zajęcia w innych miastach Polski? Czy możliwe jest zorganizowanie szkolenia dla osób dorosłych (rady pedagogicznej, rodziców)? Czy Ponton może zorganizować zajęcia w społecznych placówkach? Czy zajęcia mogą być dłuższe?

Podstawą działalności Grupy Ponton jest praca na rzecz młodzieży i z młodzieżą. Ponieważ pracujemy wolontaryjnie, a grupa liczy do 30 osób, nasze możliwości są mocno ograniczone. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie wszystkich. Osoby pracujące nieodpłatnie w Pontonie mieszkają, studiują lub pracują w Warszawie i tylko tutaj mogą pogodzić wolontariat ze swoimi codziennymi obowiązkami.

Osoby, które miałyby podjąć się pracy z dorosłymi lub przygotować program dłuższy niż dwie godziny powinny mieć wyższe kompetencje (np. wykształcenie trenerskie lub seksuologiczne) i więcej doświadczenia w pracy w obszarze ludzkiej seksualności. W Pontonie są osoby, które poza wolontariatem w Grupie zawodowo zajmują się seksuologią, psychologią, edukacją seksualną, treningiem umiejętności psychospołecznych etc. Istnieje możliwość przekazania kontaktu do rekomendowanej_ego przez Ponton trenerki/trenera, która_y przyjmie odpłatne zlecenie (np. wyjazdowe) i wykona je na indywidualnie (poza Pontonem) uzgodnionych warunkach.

 

W sprawie szczegółowych ustaleń należy skontaktować się z koordynatorką Grupy - Aleksandrą Józefowską bądź Joanną Skonieczną w dniach poniedziałek - piątek od godz. 9 do 17.  Kontakt do biura: 22 635 93 95

 

 

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X